Authentiek Leiderschap privacybeleid

Bij Authentiek Leiderschap zijn we ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor onze activiteiten. Daarom willen wij in dit privacybeleid helder en transparant informatie geven over hoe wij de persoonsgegevens verwerken van respondenten van onze Ego Scan. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Uiteraard worden persoonsgegevens van respondenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Authentiek Leiderschap zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking is Authentiek Leiderschap B.V., gevestigd op de Karnemelksweg 2a, 3749AH in Lage Vuursche.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Authentiek Leiderschap B.V. verwerkt persoonsgegevens van jou, doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je diensten aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zakelijk adres
 • Organisatie
 • Branche
 • Functie (niveau)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch met ons.

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben

Authentiek Leiderschap B.V. heeft jouw persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen:

 • Eventueel verzenden van een nieuwsbrief
 • Het personaliseren van de persoonlijke Ego Scan
 • Het afhandelen van facturatie met onze consultants
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Voor geanonimiseerde statistieken, dat wil zeggen ‘niet naar het individu traceerbare’ gemiddelde Ego Scan profielen, dus zonder:
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Zakelijk adres.

Hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken

Een geautoriseerde medewerker van Authentiek Leiderschap B.V., onderhevig aan een Non Disclosure Agreement, voert jouw naam, e-mailadres en eventueel de naam van jouw bedrijf of werkgever in via het E-portal van Authentiek Leiderschap. Deze medewerker heeft binnen ons portal een eigen beveiligde omgeving. Je ontvangt via het E-portal een e-mail met daarin een uitnodiging met een persoonlijke link naar het E-portal. In deze beveiligde omgeving staat jouw vragenlijst klaar, die je online invult. De ingevulde online vragenlijst wordt door Authentiek Leiderschap B.V. verwerkt tot een persoonlijk rapport. Een exemplaar van dit rapport ontvang jij via jouw adviseur, of na goedkeuring via een geautoriseerde medewerker van jouw organisatie, ook onderhevig aan een Non Disclosure Agreement en een verwerkersovereenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Authentiek Leiderschap B.V. bewaart jouw persoonsgegevens, waardoor je later niet opnieuw kosten hoeft te maken bij de aanvraag voor een nieuwe Ego Scan. Bijvoorbeeld als je komt te werken in een nieuw team. Je kunt expliciet aangeven dat de gegevens na het ontvangen van de Ego Scan direct verwijderd moeten worden als je dat wenst. Je persoonsgegevens worden dan direct na afloop van het overeengekomen traject verwijderd uit de administratie van Authentiek Leiderschap B.V..

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Authentiek Leiderschap B.V. verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Authentiek Leiderschap B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Authentiek Leiderschap B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je online privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw door Authentiek Leiderschap B.V. verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@authentiekleiderschap.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit doen we ter bescherming van jouw privacy. Authentiek Leiderschap B.V. zal binnen vier weken op je verzoek reageren.

Beveiliging

Authentiek Leiderschap B.V. neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@authentiekleiderschap.nl.

Wijzigingen

Authentiek Leiderschap B.V. houdt het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Authentiek Leiderschap B.V. een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of E-portal (www.authentiekleiderschap.nl).