Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Jouw organisatie staat aan de vooravond van een cultuurverandering. Deze verandering kan diverse redenen hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat de verandering een succes wordt? Dat de hele organisatie, van managers tot medewerkers, enthousiast meegaan in een organisatie ontwikkelingstraject? Met het traject Organisatie ontwikkeling van Authentiek Leiderschap maakt jouw bedrijf de cultuurverandering door zoals jij dat voor ogen hebt.

Het traject Organisatie ontwikkeling zet je in wanneer:

 • Je jouw organisatie sneller wilt laten ontwikkelen in de richting die is afgesproken
 • Er een reorganisatie van een deel of het hele bedrijf op komst of geweest is
 • Er een fusie tussen twee bedrijven of units op komst of geweest is
 • Een koerswijziging van strategie of missie binnen de organisatie gewenst is
 • Interne verandertrajecten gaande zijn waarbij de focus ligt op een andere werkwijze (zoals een digitaliseringstraject).

Met jarenlange ervaring en een bewezen trackrecord weten de organisatiespecialisten van Authentiek Leiderschap een blijvende en succesvolle gedragsverandering te realiseren binnen jouw organisatie.

Alles staat of valt met de voorbereiding en mindset van de managers en eindverantwoordelijken. Zodra daar de noodzaak, motivatie en commitment aanwezig zijn, zal een succesvolle en constante organisatie ontwikkeling het logische gevolg zijn.

Vertel mij meer!
organisatie-ontwikkeling-amsterdam-authentiek-leiderschap

Meer motivatie, succesvolle verandering,
betere resultaten. Ook in jouw organisatie.

Wat je bereikt dankzij Organisatie ontwikkeling

Wanneer je kiest voor ons traject Organisatie ontwikkeling, zorg je voor een constante organisatie ontwikkeling van jouw managers en eindverantwoordelijken. Binnen enkele maanden ervaar je dat het bedrijf en de mensen zichzelf constant innoveren en verbeteren. Er ontstaat voorbeeldgedrag, de vooruitgang wordt meetbaar gemaakt en de medewerkers worden meegenomen in het nut van de veranderingen. Omdat de oorspronkelijke blokkerende patronen in kaart worden gebracht, zullen medewerkers niet terugvallen in oud gedrag, maar elkaar juist meer aan gaan spreken.

De meeste mensen, of dit nou de medewerkers op de werkvloer of managers zijn, reageren vanuit angst (iets willen voorkomen) en creatie (iets verlangen). Waar angst een kortstondige opbrengst heeft en snel gerealiseerd is (het oude vertrouwde), faciliteert creatie een duurzame opbrengst en groei – maar het duurt langer en kost veel meer inzet. Met het traject Organisatie ontwikkeling zet je de mensen binnen jouw organisatie in de creatiestand.

Authentiek leiderschap zet jouw organisatie in de creatiestand!

organisatie-ontwikkeling-Amersfoort-Hilversum-Amsterdam-Utrecht-Authentiek-leiderschap

Het resultaat na het traject succesvolle organisatie ontwikkeling van Authentiek Leiderschap

 • De organisatie ontwikkelt zich systematischer, specifieker en sneller in de gewenste richting
 • Betrokkenheid van medewerkers is vergroot en er wordt voorbeeldgedrag vertoond
 • De missie van de organisatie is helder, en daar wordt dagelijks op gestuurd
 • Blokkerende gedragspatronen zijn besproken en worden aangepakt
 • Onderling vertrouwen en betrokkenheid zijn gegroeid
 • Het probleemoplossend vermogen van de leiders is meetbaar gegroeid
 • Gewenst gedrag is opgenomen in de reguliere HR instrumenten (beoordelingscriteria etc.).

Het enige meetbare traject wat ik ben tegengekomen waar leiders elkaar wél blijven aanspreken.

Ja dat wil ik ook!

Wat onze klanten zeggen

Organisatie ontwikkeling Marjo Vissers VGZ

“Authentiek Leiderschap heeft bij VGZ een heel succesvol en praktisch, binnen de hele organisatie implementeerbaar cultuurprogramma gedraaid. De impact van het programma is nu jaren later nog steeds te herkennen in analyses, aanpak en communicatiewijze, m.a.w. de impact beklijft. Het AL-team is in staat het programma op maat aan te bieden, maar nog belangrijker, implementeerde het programma op basis van een “train de trainer” principe, waardoor wij het gedachtegoed nu zelf kunnen vasthouden, herhalen, opfrissen en aanbieden aan nieuwe medewerkers.”

Marjo Vissers – CEO VGZ

Referentie Organisatie ontwikkeling E Borgsteijn

“Authentiek Leiderschap heeft onze organisatie ondersteund bij het ontwikkelen van gedrag dat bijdraagt aan het versterken van onze cultuur zoals proactiviteit, verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op gedrag. Met veel enthousiasme, lol en mooie inzichten hebben we het traject samen met de AL adviseurs doorleefd met als resultaat echte veranderingen en groei.”

Evelyn Borgsteijn – Directeur/bestuurder Marketing Oost

Zo werkt het traject succesvolle organisatie ontwikkeling

We komen, samen met jou en jouw team van leidinggevenden en verantwoordelijken, snel tot de kern. Dankzij onze ervaring weten hoe we hierbij een veilige setting kunnen creëren. We inspireren en denken in kansen en oplossingen. Onze bewezen methode bevat meetinstrumenten die de resultaten van het traject daadwerkelijk inzichtelijk maken.

Het eerste resultaat in gedragsverandering binnen de organisatie is al zichtbaar na stap 1 van het traject. Inspirerend voorbeeldgedrag van de managementlaag is te zien binnen maximaal 3 maanden na de start van het traject.

Elke organisatie is uniek. Daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Tegelijkertijd zit er een rode draad in onze methode, die houvast biedt aan de deelnemers van ons traject.

organisatie-ontwikkeling-amsterdam-hilversum-authentiek-leiderschap

De 6 stappen van succesvolle organisatie ontwikkeling

Als kick-off organiseren we een inspirerende sessie voor het management. Hierin worden angst- en creatiegedreven patronen boven tafel gehaald. Er ontstaat verbondenheid en enthousiasme voor het organisatie ontwikkelingstraject van je organisatie.

Vervolgens wordt er een Friskijker sessie georganiseerd. Hierbij geeft een dwarsdoorsnede van constructieve, kritische medewerkers aan wat hen inspireert en blokkeert. Er ontstaat een hogere betrokkenheid bij de aankomende cultuurverandering. Ook wordt geïnventariseerd waar medewerkers direct behoefte aan hebben. Vaak is dit een constructieve en persoonlijke dialoog met het topmanagement. Het kan ook resulteren in specifieke open workshops rond persoonlijk (authentiek) leiderschap.

Na de kick-off fase volgt trapsgewijs (top-down) een uitrol plaats per team of groep managers.

Tijdens individuele intakes komen het verborgen potentieel (creatie) en de barrières (angst) naar boven. Het doel van deze intakes is een duidelijk beeld krijgen van de groeikansen van ieder individu, de teams en de organisatie.

We gaan van het individu over naar teams. Tijdens de eerste teamsessie:

 • Wordt het gevonden potentieel met elkaar verbonden
 • Creëren we een heldere oplossing voor de barrières
 • Leert iedereen de kern van het organisatie ontwikkeling traject en de aanpak van Authentiek Leiderschap

Het doel van deze stap is dat mensen elkaar gericht gaan ondersteunen om voorbeeldgedrag te vertonen.

Tijdens transfer coaching worden de uitkomsten van de eerste teamsessie in de praktijk gebracht,  door middel van het bijwonen en evalueren van reguliere teammeetings en individuele coaching.

Het doel van deze fase is direct een hoger rendement van het geleerde realiseren en gewenst gedrag echt in de praktijk te brengen.

Tijdens een tweede teamsessie borgen we de gemaakte stappen en laten we een sneeuwbaleffect ontstaan. Het doel is dat het team voorbeeldgedrag vertoont naar hun eigen teams en naar de rest van de organisatie. Hierdoor wordt de gewenste bedrijfscultuur nog zichtbaarder.

Werken aan de bedrijfscultuur stopt nooit. Een organisatie moet en kan dit zelf faciliteren. Interne facilitators nemen de rol van de adviseurs van Authentiek Leiderschap over en begeleiden de verdere uitrol van het programma. Zo zorgen we voor verdere borging van de resultaten van het traject.

Door onze aanpak gaat de engagementscore van jouw organisatie omhoog en neemt de effectiviteit toe. Dit zal direct uit de metingen blijken.

De gezichten achter Authentiek Leiderschap

De Authentiek Leiderschap aanpak kenmerkt zich door een no-nonsense benadering. Onze missie? Jou (nog) gelukkiger en succesvoller maken. Door je de leiding over je leven te laten nemen, zakelijk en privé.

De methodiek van Authentiek Leiderschap kun je thuis en op de werkvloer toepassen. Wij geloven in het sneeuwbaleffect dat dit heeft op de mensen in jouw omgeving. We zien het al jaren gebeuren en worden daar zelf heel gelukkig van.

Contact over Organisatieontwikkeling

Vul hieronder je gegevens in als je met ons in contact wilt komen over Organisatieontwikkeling. Mocht je ons liever direct hierover spreken, bel dan naar 035 621 9799.

  Powered by
  Contact over Organisatieontwikkeling

  Vul hieronder je gegevens in als je met ons in contact wilt komen over Organisatieontwikkeling. Mocht je ons liever direct hierover spreken, bel dan naar 035 621 9799.

   Powered by