Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Jouw organisatie heeft ander leiderschap nodig. Om wat voor reden dan ook. Maar hoe zorg je ervoor dat de komende leiderschapsontwikkeling een succes wordt? Dat alle leiders enthousiast meegaan in het leiderschapsontwikkelingstraject? Dat ze hun voorbeeldrol pakken en omarmen? Met ons traject Leiderschapsontwikkeling krijgen je leiders de boost die leidt tot betere resultaten.

Een leiderschapsontwikkelingstraject zet je in wanneer:

 • Je jouw leiders en organisatie sneller wilt laten ontwikkelen in de afgesproken richting
 • Je de medewerkersbetrokkenheid of engagement wilt verhogen
 • De verkeerde mensen de organisatie verlaten
 • Een koerswijziging van strategie of missie gewenst of gaande is
 • Er een fusie of (deelse) reorganisatie heeft plaatsgevonden of op komst is

Met jarenlange ervaring en een bewezen trackrecord weten de leiderschapsspecialisten van Authentiek Leiderschap een blijvende en succesvolle leiderschapsontwikkeling te realiseren binnen jouw organisatie.

Alles staat of valt met de voorbereiding en mindset van de leiders van je organisatie. Zodra daar de noodzaak, motivatie en het commitment aanwezig zijn, zal een succesvolle gedragsverandering het logische gevolg zijn.

Vertel mij meer!
leiderschapsontwikkeling-utrecht-authentiek-leiderschap

Wat je bereikt dankzij Leiderschapsontwikkeling

Wanneer jij binnen jouw bedrijf zorgt voor een constante leiderschapsontwikkeling van managers en eindverantwoordelijken, ervaar je dat zij zichzelf constant innoveren en verbeteren. Er ontstaat voorbeeldgedrag, vooruitgang wordt meetbaar gemaakt en je leiders realiseren samen de gewenste veranderingen. Omdat de oorspronkelijke blokkerende leiderschapspatronen in kaart worden gebracht, zullen je leiders niet terugvallen in oud gedrag. In plaats daarvan zullen ze elkaar meer aan gaan spreken en daarmee versterken. De organisatie volgt dan vanzelf in deze gedragsverandering.

De meeste mensen reageren vanuit angst (iets willen voorkomen) en creatie (iets verlangen). Waar angst een kortstondige opbrengst heeft en snel gerealiseerd is (het oude vertrouwde), faciliteert creatie een duurzame opbrengst en groei – maar het duurt langer en kost veel meer inzet. Met het traject Leiderschapsontwikkeling zet je de leiders binnen jouw organisatie in de creatiestand.

leiderschapsontwikkeling-hilversum-authentiek-leiderschap

Meer betrokkenheid, meer samenwerking,
betere resultaten. Ook in jouw organisatie.

Het resultaat na het traject Leiderschapsontwikkeling van Authentiek Leiderschap

 • Leiders ontwikkelen zich systematischer, specifieker en sneller in de gewenste richting
 • De missie van de organisatie is helder en daar wordt dagelijks op gestuurd
 • Het rolmodel van de organisatie is helder, de leiders tonen voorbeeldgedrag
 • Blokkerende gedragspatronen zijn besproken en worden aangepakt
 • Onderling vertrouwen en betrokkenheid zijn gegroeid
 • Het probleemoplossend vermogen van de leiders is meetbaar gegroeid
 • Gewenst gedrag is opgenomen in de reguliere HR instrumenten (beoordelingscriteria etc.).

Het enige meetbare traject wat ik ben tegengekomen waar leiders elkaar wél blijven aanspreken.

Zo werkt het traject Leiderschapsontwikkeling

We komen, samen met jou en jouw team van leidinggevenden en verantwoordelijken, snel tot de kern. Dankzij onze ervaring weten hoe we hierbij een veilige setting kunnen creëren. We inspireren en denken in kansen en oplossingen. Onze bewezen methode bevat meetinstrumenten die de resultaten van het traject daadwerkelijk inzichtelijk maken.

Het eerste resultaat in gedragsverandering binnen de organisatie is al zichtbaar na stap 1 van het traject. Inspirerend voorbeeldgedrag van het senior leiderschap is te zien binnen maximaal 3 maanden na de start van het traject.

Elke organisatie is uniek. Daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Tegelijkertijd zit er een rode draad in onze methode, die houvast biedt aan de deelnemers van ons traject.

leiderschapsontwikkeling-amsterdam-hilversum-authentiek-leiderschap

Wat heeft dit leiderschapsprogramma anderen opgeleverd?

leiderschapsontwikkeling-heleen-van-den-berg-rode-kruis

“Authentiek Leiderschap geeft leiders vleugels. Door het duidelijk formuleren van je missie, je waarden en je datgene leert ontdekken waar je echt voor staat, ontstaat er passie en resultaat. Het werken met het team van Authentiek Leiderschap begeleidt dit proces op basis van een duidelijke methodiek. Dit gebeurt aan de hand van een plan voor de organisatie, persoonlijke intakes en teambegeleiding. Allemaal met maatwerk in te vullen; volgt alleen wel dezelfde rode draad. Op deze manier kunnen verschillende teams van een organisatie werken aan een eenduidig leiderschap beeld waarbij er altijd wordt uitgegaan van je persoonlijke missie en passie.“

Heleen van den Berg – Director National Operations Rode Kruis

“Het enige leiderschapstraject wat ik heb meegemaakt dat daadwerkelijk verandering in gang heeft gezet. Jullie gaan naar de kern, daarom ontstaat de verandering. De inhoudelijkheid en diepgang van het traject is heel mooi.“

CEO Zakelijke dienstverlener

“Authentiek Leiderschap maakt je bewust van dat het echt bij jezelf begint. Als je als mens vanuit je authenticiteit handelt, nodig je anderen uit dat ook te doen.”

Willem

De 6 stappen van Leiderschapsontwikkeling

Als kick-off wordt er een inspirerende sessie georganiseerd voor het management. Hierin worden angst- en creatiegedreven patronen boven tafel gehaald. Er ontstaat verbondenheid en enthousiasme voor het leiderschapsontwikkelingstraject.

Vervolgens wordt er een Friskijkersessie georganiseerd. Hierbij geeft een dwarsdoorsnede van constructieve, kritische medewerkers aan wat hen inspireert en blokkeert in het leiderschap dat ze ontvangen.

Na de kick off fase volgt trapsgewijs (top-down) een uitrol plaats per team of groep leiders.

Tijdens individuele intakes komen het verborgen potentieel (creatie) en de barrières (angst) naar boven. Het doel van deze intakes is een duidelijk beeld krijgen van de groeikansen van ieder individu, de teams en de organisatie.

We gaan van de individuele leider over naar de teams. Tijdens de eerste teamsessie:

 • Wordt het gevonden potentieel met elkaar verbonden
 • Creëren we een heldere oplossing voor de barrières
 • Leert iedereen de kern van het leiderschapsontwikkelingstraject en de aanpak van Authentiek Leiderschap

Het doel van deze stap is dat mensen elkaar gericht gaan ondersteunen om voorbeeldgedrag te vertonen.

Tijdens de transfer coaching worden de uitkomsten van de eerste teamsessie in de praktijk gebracht, door middel van het bijwonen en evalueren van reguliere teammeetings en individuele coaching.

Het doel van deze fase is direct een hoger rendement van het geleerde realiseren en gewenst gedrag echt in de praktijk te brengen.

Tijdens een tweede teamsessie borgen we de gemaakte stappen en laten we een sneeuwbaleffect ontstaan. Het doel is dat het team voorbeeldgedrag vertoont naar hun eigen teams en naar de rest van de organisatie. Hierdoor wordt het gewenste leiderschap nog zichtbaarder.

Werken aan leiderschap stopt nooit. Een organisatie moet en kan dit zelf faciliteren. Interne facilitators nemen de rol over van de adviseurs van Authentiek Leiderschap en begeleiden de verdere uitrol van het programma. Zo zorgen we voor verdere borging van de resultaten van het traject.

Door onze aanpak gaat de engagementscore van jouw organisatie omhoog en neemt de effectiviteit van je leiders toe. Dit zal direct uit de metingen blijken.

leiderschapsontwikkeling-amsterdam-utrecht-authentiek-leiderschap

De gezichten achter Authentiek Leiderschap

Onze aanpak kenmerkt zich door een no-nonsense benadering.

Onze missie is “mensen met plezier hun volledig potentieel laten benutten, waardoor ze gelukkiger en succesvoller worden”.

Wij raken leiders, waardoor zij anderen willen raken. We geloven in dit sneeuwbaleffect en zien het al jaren gebeuren tijdens onze leiderschapsontwikkelingstrajecten.

Contact over Leiderschapsontwikkeling

Vul hieronder je gegevens in als je met ons in contact wilt komen over Leiderschapsontwikkeling. Mocht je ons liever direct hierover spreken, bel dan naar 035 621 9799.

  Powered by
  Contact over Leiderschapsontwikkeling

  Vul hieronder je gegevens in als je met ons in contact wilt komen over Leiderschapsontwikkeling. Mocht je ons liever direct hierover spreken, bel dan naar 035 621 9799.

   Powered by