Onze Filosofie

cta20190718 Producten die je kunnen helpen 250x144

Wat is Authentiek leiderschap wel?

Authentiek leiderschap is volgens ons leiderschap waarbij je je diepste zingeving (missie) en je kernwaarden leidend laat zijn in je gedrag. De diepste drijfveer van leiders is altijd gericht op ‘het laten groeien van hun omgeving’. Dit geldt zowel voor leiders als organisaties. Vaak verliezen leiders hun diepste drijfveer uit het oog, of zijn er nog naar op zoek.

Leiders en organisaties die vanuit Authentiek leiderschap handelen creëren een hogere medewerkersbetrokkenheid en trots en zijn aantoonbaar succesvoller in het behalen van doelstellingen.

Wat is Authentiek leiderschap niet?

Onze theorie is geen zweverige ‘wees lekker jezelf en het komt allemaal goed’-theorie. Want dan zou je elk a-sociaal, zelfzuchtig en manipulerend gedrag maar moeten tolereren, omdat het ‘zo lekker authentiek is’.

Authentiek leiderschap is ook niet ‘Doe maar wat er spontaan in je opkomt’. Authentiek is niet altijd spontaan, authentiek gedrag is soms zeer doordacht en buitengewoon afgewogen. Handelen vanuit je missie is niet altijd eenvoudig. Het vergt moed en doorzettingsvermogen.

De 7 schillen

Het 7 schillenmodel van Authentiek leiderschap werd door Bas Blekkingh ontwikkeld en is een in de praktijk getoetst model. Het gaat er vanuit dat elk mens uit 7 schillen bestaat. De buitenste schil is de omgevingsschil, de tweede schil is de gedragsschil, de schil daaronder is de vaardighedenschil, gevolgd door de normenschil en de ego schil. De diepste schillen zijn de waarden- en authenticiteits-schil.

Iedere schil heeft een eigen dynamiek

De kunst is om je effectiviteit en probleemoplossend vermogen te vergroten door op de juiste schil een probleem te behandelen. Je kunt er problemen gemakkelijk mee in kaart brengen en oplossen. Niet ieder probleem gaat even diep, terwijl je soms op een diepere laag moet zoeken.

Ontdek en leef je missie

De verkenningstocht van buiten naar binnen, brengt je uiteindelijk naar je kern, je authenticiteit. Wat is je diepste drijfveer, welke missie schuilt er achter al die schillen? Als je je eigen kern eenmaal gevonden hebt, is het mogelijk om een reis van binnen naar buiten te maken. Je missie stuurt dan je gedrag, je probleemstellingen krijgen direct een andere lading. Ga naar ‘Ontdek je missie’ om er direct mee aan de slag te gaan.

Afbeelding 7 schillenmodel
De 7 schillen van Authentiek Leiderschap

Waarom het 7 schillenmodel?

Het blijkt dat leiders het erg ingewikkeld vinden om het juiste abstractieniveau te vinden om issues op te lossen. Daarmee wordt er teveel tijd en energie verspeeld. We willen leiders helpen succesvoller en gelukkiger te worden door ze te ondersteunen hun eigen problemen sneller en effectiever op te kunnen lossen.

Tevens blijkt dat leiders in de loop van hun carrière hun authenticiteit een beetje zijn kwijtgeraakt. Zonder dat ze het doorhebben heeft hun Ego het van hen overgenomen. Dat is niet zo’n probleem, maar op de lange termijn loop je tegen de negatieve consequenties aan; je tevredenheid loopt terug. Een mens is in de kern een creërend wezen. Wat een leider wil creëren wordt ‘Missie’ genoemd. Ieder mens heeft een missie, soms meerdere. De zoektocht en opnieuw leven volgens die missie maakt niet alleen succesvoller, het geeft een enorm gevoel van betrokkenheid en geluk met je omgeving.

Ego’s

Ego’s zijn succesvolle overlevingsmechanismen die je al op jonge leeftijd hebt ontwikkeld. Sommige ego’s kunnen je versterken, ze kunnen je helpen je missie te verwezenlijken. Maar als je doorschiet kunnen ego’s tegen je gaan werken en mogelijk zelfs tot een ‘negatieve self-fulfilling prophecy’ leiden. Klik hier om naar Gratis Tools te gaan waar u de Ego Scan (light versie) kunt downloaden.

Afbeelding van de verschillende soorten Ego's
Herkent u zichzelf? Klik op de afbeelding.

De lading van het woord ego is vaak negatief, terwijl het de normaalste zaak van de wereld is dat je een ego hebt. Je kunt het zien als een (sub)persoonlijkheid van jezelf. Je hebt er zelfs meerdere. Je ego’s hebben als doel om zich op een bepaalde manier te positioneren ten opzichte van anderen. Je wilt dat mensen iets specifieks van je vinden. En als dat lukt, dan voelt dat comfortabel, vaak zelfs prettig. Uiteindelijk draagt het bij aan je gevoel van veiligheid. ‘Als ik me zo opstel, dan komt het vast wel goed’. Dat heeft het verleden al bewezen. Het inzetten van je ego’s gebeurt meestal onbewust. En dat is jammer.

Samen op een hoger plan

Doorgeschoten ego’s zijn wat lastiger. Helaas heb je die ook, alleen herken je ze vaak niet bij jezelf. Anderen echter wel, want ze krijgen last van je. Je bereikt niet wat je wilt. Het leidt tot een negatieve self-fulfilling prophecy. Je positie in de groep komt juist in gevaar. Door inzicht te krijgen in elkaars ego’s kun je als team op een hoger plan komen door de kracht te benutten en elkaar aan te spreken wanneer iemand doorschiet.

Ontdek je missie

Jouw diepste drijfveer is dat je iets wilt creëren waar je trots op bent. Dat is je missie. Het is niet iets wat je moet, maar iets wat je wilt creëren. Leiders zijn enorm effectief en gelukkig als ze daar het meest van hun tijd mee bezig kunnen zijn.

Ieder mens heeft een missie, misschien wel meerdere. Vaak zijn we ons daar niet van bewust, of zijn we er een beetje van losgeraakt.

Aan de slag

Authentiek Leiderschap ondersteunt je in het (her)ontdekken van je missie, zodat je er naar kunt gaan leven. Met behulp van ons mission statement-formulier kun je alvast een eerste stap zetten in de richting van je persoonlijke missie. Klik hier om het direct uit te proberen.