‘Great minds think alike’. Elke ondernemer met leiderschapservaring of -ambitie zal geïnspireerd zijn en blijven door deze gevleugelde uitspraak. The Other Network, het multiculturele businessnetwerk van Herna Verhagen en Sybrand Buma, ging op 25 juni 2014 een stapje verder. Verbinding bleek een sleutelwoord tijdens Meeting of Minds op Nyenrode.

The Other Network gelooft in de kracht van diversiteit en zet dit gedachtegoed om in daden. In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit organiseerden zij een unieke conferentie waarbij de bezoeker in de gelegenheid werd gesteld om direct in gesprek te gaan met bekende en gevestigde grote business- en politieke denkers Herna Verhagen (CEO Post NL) en Sybrand Buma (fractievoorzitter CDA).

Onder leiding van dagvoorzitter Marjan Lubbers (Director Excutive Education van Nyenrode), interviewer Hans Biesheuvel (ONL Ondernemers) en keynote speaker Bas Blekkingh (Oprichter van het bedrijf Authentiek Leiderschap en vaste gastdocent op Nyenrode) kwam The Other Network tot een bemoedigende en inspirerende conclusie: ‘de kracht van diversiteit ligt in verbinding’.

Gelijkgestemden

Dat grote geesten vaak hetzelfde gedachtegoed koesteren bleek wel tijdens de interviews die Hans Biesheuvel op ontspannen wijze had met Verhagen en Buma. Naast enkele boeiende, levendige en amusante anekdotes over hun visie op leiderschap, leken beide kopstukken tot eenzelfde conclusie te komen. ‘De kracht van de diversiteit kan het beste ontsloten worden door verbinding’. ‘Blijf daarnaast altijd eerlijk en dicht bij jezelf. Durf je ook kwetsbaar op te stellen. Dan zul je zien dat diversiteit werkt’ zo menen de sprekers, daarbij puttend uit eigen ervaring. ‘Deze instelling hebben we nodig om alle controversie over diversiteit achter ons te laten’.

Blijf leren

Beiden zijn groot voorstander van het wegwerken van de verdeeldheid om zo voor iedereen in algemene behoeften als veiligheid en werkgelegenheid te kunnen voorzien. Een andere essentiële tip luidde als volgt: ‘vergeet niet te genieten van de weg naar de top en blijf leren van iedereen die je ontmoet. Problemen en hun oplossingen hebben namelijk geen kleur.

Happy after

Marjan Lubbers en Bas Blekkingh delen de visie: ‘Multiculturaliteit is rijkdom’ en zijn bijzonder enthousiast over deze eerste samenwerking van The Other Network (TON) en Nyenrode. Blekkingh: ‘Fundamentele principes en kernwaarden zijn grensoverschrijdende principes, alleen de uitvoering verschilt per cultuur. Ik hoop dat de bezoekers van deze bijzondere avond huiswaarts keren met enkele verhelderende inzichten op dit vlak’.

Marjan Lubbers zag de Nyenroder kernwaarden: ‘Leadership, Entrepreneurship & Stewarship’ weerspiegelt in de onderhoudende gesprekken die Hans Biesheuvel met Buma en Verhagen had. ‘Kenmerkend voor een goed leider is dat hij of zij bekend is met een realistisch beeld van de realiteit. Idealiter verzamelt hij diversiteit aan invloeden en perspectieven om zich heen, om uiteindelijk tot goede beslissingen te komen. Die visie is tijdens deze conferentie van The Other Network zeker tot uitdrukking gekomen.’

Bekijk de website van The Other Network voor aankomende evenementen.