Wilt u meer weten? Lees dan verder op : Summer Challenge Authentiek Leiderschap

Blokkerende patronen binnen een bedrijf vertragen of werken veranderingen tegen. Toch besteden verrassend weinig organisaties hier aandacht aan. Welke blokkerende patronen spelen er in uw bedrijf? En hoe kunt u die ombuigen naar stimulerende patronen?

U hebt een briljant veranderplan geschreven. Er is veel tijd gestopt in de probleemanalyse, de mogelijke oplossingsrichtingen zijn afgewogen en er is een zorgvuldig besluit genomen over de oplossing en de implementatie daarvan. Maar nadat het Management Team haar akkoord heeft gegeven loopt het project helemaal vast. De medewerkers bieden meer weerstand dan verwacht en er gaat veel tijd en energie verloren aan het herhaaldelijk uitleggen en verdedigen van de noodzaak en de voordelen van het plan. Wat nu?

Stil staan voor groen licht

Het lijkt wel of het verkeerslicht op rood staat in plaats van op groen. Er is telkens wel weer een nieuwe hobbel die zorgt voor vertraging of gedoe. De besluitvorming lijkt het startsein voor een organisatiebrede discussie. De hoogste tijd om te kijken wat er nu werkelijk aan de hand is.

Laten we aannemen dat na alle overleg de meeste mensen wel overtuigd zijn van het nut. Iedereen weet wat er van ze verwacht wordt en bezit de juiste kennis en vaardigheden. We willen en kunnen dus veranderen. Maar een vraag die niet vaak gesteld wordt is: “Durft iedereen ook te veranderen?” In eerste instantie wordt soms een beetje lacherig gereageerd op deze vraag. Maar bij doorvragen blijken er veel angsten te leven bij mensen, die angsten leiden tot blokkerende patronen.

Blokkerende normen

Blokkerende patronen ontstaan doordat iets mensen tegenhoudt om een probleem aan te pakken. Het voelt gewoon niet goed. Dat gevoel leidt tot gedachten die wij blokkerende normen noemen. Een voorbeeld van een blokkerende norm in het bovengenoemde MT is: “Je kunt hier maar beter geen kritische vragen stellen want dan denkt de CEO dat je niet loyaal bent.” Of: “Ik kan maar beter niet zeggen dat ik een andere oplossing beter vind want dat sta ik alleen.” Of: “Je kunt hier maar beter niet samenwerken, want dat gaat ten koste van mijn eigen prestaties.”

Een blokkerende norm die vaak leeft bij veranderingen is: “We kunnen ons maar beter niet richten op de blokkerende normen want je weet niet wat je overhoop haalt en we moeten nu snel door.” Maar juist hier zit de sleutel tot succes. Spoor de blokkerende normen op, maak ze bespreekbaar en buig ze om naar stimulerende normen. Bijvoorbeeld: “Je kunt hier maar beter wel kritische vragen stellen want dat geeft de kans om het voorstel te verbeteren.”

Welke blokkerende normen spelen er in uw bedrijf en wat houdt ze in stand? We horen het graag. Heeft u hulp nodig bij het bespreekbaar maken van blokkerende normen en het ombuigen naar stimulerende normen? Neem contact op met Authentiek Leiderschap.

Een blog van Richard de Jong, partner Authentiek Leiderschap.