Authentiek Leiderschap gaat over de grenzen van culturen heen. Uit onze ervaring blijkt dat leiders wereldwijd met universele issues te maken hebben. Door onze theorie ontstaat er een gemeenschappelijke taal die het oplossen van deze issues makkelijker maakt.

Ook ABN Amro heeft interesse voor Authentiek Leiderschap en voor ons bedrijf. Hierover een publicatie op hun website.

Lees hier het artikel.