Team Coaching – Resultaat

Het resultaat– Het team acteert als een high performing team

– Het Rolemodel van het team is helder en er wordt voorbeeldgedrag vertoond

– Er wordt systematischer, specifieker en sneller gestuurd naar gewenste teamresultaten

– Onderling vertrouwen is gegroeid

– Medewerkers betrokkenheid van de teamleden is meetbaar vergroot

– Waarden van de organisatie zijn vertaald in stimulerende en blokkerende normen

– Missie en visie van het team zijn helder en er wordt op gestuurd

– Gewenst gedrag is opgenomen in de reguliere HR instrumenten (beoordelingscriteria etc.)

– Het probleemoplossend vermogen van de teamleden is meetbaar gegroeid door gebruik te maken van de 7 schillen van Authentiek Leiderschap

minder