Team Coaching – Aanpak

AanpakNatuurlijk is de aanpak ook hier tailormade, dus hier volgt een voorbeeld van een vaak gebruikte aanpak bij teambuilding in hoofdlijnen:

1. Individuele intakes
Individuele intakes teamleden, waarin missies, Ego profielen en blokkerende patronen worden uitgewerkt en persoonlijke ontwikkeldoelen worden geinventariseerd. De eerste perceptie-meting vindt plaats: Hoe scoren teamleden nu de kwaliteit van het team en welke ambitie hebben ze?

2. Teamsessie
– Resultaten eerste meting worden besproken en acties worden afgestemd

– De basis van de Authentiek leiderschapsfilosofie wordt geleerd en ervaren (klik hier voor meer uitleg over onze filosofie)

– De missie van de organisatie wordt vertaald naar de missie van het team en vervolgens naar de missie van de individuele teamleden. ‘Wat kun jij meetbaar bijdragen om een ‘high performing team’ te worden?’

– Ego Profielen worden besproken (de manier waarop een leider zich binnen een groep manifesteert (zie Ego’s)

– Er wordt binnen het team een feedforwardsessie gehouden (toekomstgerichte feedback), waarbij alle leden elkaar ondersteunen om het gewenste leiderschapsgedrag te vertonen

– Afstemmen van specifieke team en individuele actie voor de komende 8 weken (het verschil maken)

3. Individuele coaching
Individuele coachingsgesprekken, waarbij de transfer van het geleerde naar de praktijk bewaakt wordt.

4. Transfercoaching
In reguliere meetings observeren en inspireren onze adviseurs om direct gewenst gedrag te verankeren. Daarmee ontwikkelen teams zich in de praktijk en niet alleen tijdens workshops.

5. ‘Successen vieren’ Team sessie
De eerste successen worden gedeeld en gevierd. Tweede meting wordt uitgevoerd en besproken en acties worden afgestemd. Er wordt afgesproken hoe de ontwikkeling geborgd wordt.

6. Follow up
Follow up wordt ingepland met periodieke doelgerichte intervisie. Dit wordt begeleid door de teamleden zelf. Intervisie coaching kan ook als aparte dienst worden afgenomen.

minder