Privacy Reglement

Authentiek Leiderschap Privacy beleid
Authentiek Leiderschap is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Authentiek Leiderschap persoonsgegevens verwerkt van respondenten van onze Ego Scan vragenlijsten. Onder persoonsgegevens verstaan wij iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Uiteraard worden persoonsgegevens van respondenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Authentiek Leiderschap zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
Verantwoordelijk voor de gegevens verwerking is Authentiek Leiderschap B.V., gevestigd op de Karnemelksweg 2a, 3749AH in Lage Vuursche.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Authentiek Leiderschap B.V. verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij van u verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Zakelijk adres
• Organisatie
• Branche
• Functie (niveau)
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bij de aankoop van een Ego Scan tevens de antwoorden die u verstrekt op de vragen die leiden tot de vorming van uw Ego Scan en de resulterende Ego Scan.

Waarom we gegevens nodig hebben
Authentiek Leiderschap B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Eventueel verzenden van een nieuwsbrief
• Het personaliseren van persoonlijke Ego Scan
• Het afhandelen van facturatie met onze consultants
• Om diensten bij u af te leveren
• Geanonimiseerde statistieken, dat wil zeggen ‘niet naar het individu traceerbare’ gemiddelde Ego Scan profielen, dus zonder
o Voor- en achternaam
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Zakelijk adres
o Organisatie

Hoe  wij uw persoonsgegevens verwerken
Een geautoriseerde collega van Authentiek Leiderschap, in bezit zijnde van een Non Disclosure Agreement, voert uw naam, e-mailadres, eventueel de naam van uw bedrijf of werkgever in via de E-portal van Authentiek Leiderschap. De collega heeft binnen deze portal een eigen beveiligde omgeving. U ontvangt via de E-portal een mail met daarin een uitnodiging met een persoonlijke link naar de E-portal. In deze omgeving staat uw vragenlijst klaar, die u online invult. Na het invullen van de online vragenlijst worden door Authentiek Leiderschap verwerkt tot een persoonlijk rapport. Een exemplaar van dit rapport ontvangt u via uw adviseur, of na goedkeuring via een geautoriseerde medewerker van uw organisatie, ook in bezit zijnde van een Non Disclosure Agreement.

Hoe lang we gegevens bewaren
Authentiek Leiderschap B.V. bewaart uw persoonsgegevens, waardoor u later niet opnieuw kosten hoeft te maken bij de aanvraag voor een nieuwe Ego Scan, bijvoorbeeld als u komt te werken in een nieuw team. U kunt expliciet aangeven als u wilt dat de gegevens na het ontvangen van de Ego Scan direct verwijderd moeten worden. Dit zal dan per ommegaande geschieden.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Authentiek Leiderschap B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Authentiek Leiderschap B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Authentiek Leiderschap B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor uitgebreide informatie, lees ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@authentiekleiderschap.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Authentiek Leiderschap B.V. zal zo per ommegaande, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Authentiek Leiderschap B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@authentiekleiderschap.nl.

Wijzigingen
Authentiek Leiderschap houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Authentiek Leiderschap een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Authentiek Leiderschap uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of E-portal (www.authentiekleiderschap.nl).