Organisatie ontwikkeling – Resultaat

Het resultaat– De organisatie ontwikkelt zich systematischer, specifieker en sneller in de gewenste richting

– Klanttevredenheid (NPS) verbetert

– Medewerkers betrokkenheid vergroot

– Missie van de organisatie is helder en daar wordt dagelijks op gestuurd

– Het rolemodel van de organisatie is helder en er wordt voorbeeldgedrag vertoond

– Waarden van de organisatie zijn vertaald in stimulerende en blokkerende normen

– Onderling vertrouwen is gegroeid

– Het probleemoplossend vermogen van de leiders is meetbaar gegroeid door gebruik te maken van de 7 schillen van Authentiek Leiderschap

– Gewenst gedrag is opgenomen in de reguliere HR instrumenten (beoordelingscriteria etc.)

minder