Organisatie Ontwikkeling – Aanpak – Onze Filosofie – De 7 schillen

Het 7 schillenmodel van Authentiek Leiderschap werd door Bas Blekkingh ontwikkeld en is een in de praktijk getoetst model. Het gaat er vanuit dat elk mens uit 7 schillen bestaat. De buitenste schil is de omgevingsschil, de tweede schil is de gedragsschil, de schil daaronder is de vaardighedenschil, gevolgd door de normenschil en de ego schil. De diepste schillen zijn de waarden- en authenticiteits-schil.

Iedere schil heeft een eigen dynamiek

De kunst is om je effectiviteit en probleemoplossend vermogen te vergroten door op de juiste schil een probleem te behandelen. Je kunt er problemen gemakkelijk mee in kaart brengen en oplossen. Niet ieder probleem gaat even diep, terwijl je soms op een diepere laag moet zoeken.

Ontdek en leef je missie

De verkenningstocht van buiten naar binnen, brengt je uiteindelijk naar je kern, je authenticiteit. Wat is je diepste drijfveer, welke missie schuilt er achter al die schillen? Als je je eigen kern eenmaal gevonden hebt, is het mogelijk om een reis van binnen naar buiten te maken. Je missie stuurt dan je gedrag, je probleemstellingen krijgen direct een andere lading. Klik op ‘Ontdek je missie’ om er direct mee aan de slag te gaan.

Afbeeldingen 7 schillenmodel

De 7 schillen van Authentiek Leiderschap

Waarom het 7 schillenmodel?

Het blijkt dat leiders het erg ingewikkeld vinden om het juiste abstractieniveau te vinden om issues op te lossen. Daarmee wordt er teveel tijd en energie verspeeld. We willen leiders helpen succesvoller en gelukkiger te worden door ze te ondersteunen hun eigen problemen sneller en effectiever op te kunnen lossen.

Tevens blijkt dat leiders in de loop van hun carrière hun authenticiteit een beetje zijn kwijtgeraakt. Zonder dat ze het doorhebben heeft hun Ego het van hen overgenomen. Dat is niet zo’n probleem, maar op de lange termijn loop je tegen de negatieve consequenties aan; je tevredenheid loopt terug. Een mens is in de kern een creërend wezen. Wat een leider wil creëren wordt ‘Missie’ genoemd. Ieder mens heeft een missie, soms meerdere. De zoektocht en opnieuw leven volgens die missie maakt niet alleen succesvoller, het geeft een enorm gevoel van betrokkenheid en geluk met je omgeving.

terug