Team Coaching

Snel en impactvol een high performing team ontwikkelen? Door op de juiste knoppen te duwen is dat sneller mogelijk dan je wellicht denkt.

Onze aanpak werkt snel en zorgt ervoor dat teamleden beter van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken. Missies worden helder, ego’s worden besproken en constructief ingezet, blokkerende en stimulerende patronen worden aangepakt. Het team krijgt een enorme boost in zelfvertrouwen, waarbij ‘elkaar aanspreken’ gewoon gedrag wordt. De filosofie van Authentiek Leiderschap zorgt ervoor dat het nu nog onzichtbare potentieel van het team ontsloten en verbonden wordt.

Wat is er aan de hand?

Jij als Leider creëert het liefst een high performing team. Er is altijd meer potentieel in het team dan dat er gebruikt wordt.

Dit is zonde, maar ook wel logisch. In ieder team zijn patronen ingeslepen, waardoor het volledige potentieel niet ontsloten en verbonden wordt. Het kan ook zijn dat een team net nieuw is en men elkaar nog beter moet leren kennen om elkaars kracht te kunnen benutten.

Oorzaak

Om volledig het potentieel te benutten moet je eerst weten wat dat potentieel is.

Teamleden zijn niet automatisch open over hun kracht. Het klinkt raar, maar we zijn toch wat bescheiden als het over onze echte Authentieke kracht gaat. Tegelijk hebben teamleden blokkerende patronen. Het zijn verborgen normen, waardoor groei geremd wordt. Tot slot heeft ieder teamlid een Ego, meerdere zelfs (zie Ego’s). Deze patronen kunnen groei stimuleren, maar ook remmen. Dit moet in kaart gebracht worden en aangepakt worden, voordat men kan doorgroeien tot een high performing team.

Voor wie

Voor iedere leider die in een korte periode met zijn team een meetbare ontwikkeling wil maken naar ‘high performing’.

Aanpak

Natuurlijk is de aanpak ook hier tailormade, dus hier volgt een voorbeeld van een vaak gebruikte aanpak bij teambuilding in hoofdlijnen:

1. Individuele intakes
Individuele intakes teamleden, waarin missies, Ego profielen en blokkerende patronen worden uitgewerkt en persoonlijke ontwikkeldoelen worden geinventariseerd. De eerste perceptie-meting vindt plaats: Hoe scoren teamleden nu de kwaliteit van het team en welke ambitie hebben ze?

2. Teamsessie

 • Resultaten eerste meting worden besproken en acties worden afgestemd
 • De basis van de Authentiek leiderschapsfilosofie wordt geleerd en ervaren (klik hier voor meer uitleg over onze filosofie)
 • De missie van de organisatie wordt vertaald naar de missie van het team en vervolgens naar de missie van de individuele teamleden. ‘Wat kun jij meetbaar bijdragen om een ‘high performing team’ te worden?’
 • Ego Profielen worden besproken (de manier waarop een leider zich binnen een groep manifesteert (zie Ego’s)
 • Er wordt binnen het team een feedforwardsessie gehouden (toekomstgerichte feedback), waarbij alle leden elkaar ondersteunen om het gewenste leiderschapsgedrag te vertonen
 • Afstemmen van specifieke team en individuele actie voor de komende 8 weken (het verschil maken)

3. Individuele coaching
Individuele coachingsgesprekken, waarbij de transfer van het geleerde naar de praktijk bewaakt wordt.

4. Transfercoaching
In reguliere meetings observeren en inspireren onze adviseurs om direct gewenst gedrag te verankeren. Daarmee ontwikkelen teams zich in de praktijk en niet alleen tijdens workshops.

5. ‘Successen vieren’ Team sessie
De eerste successen worden gedeeld en gevierd. Tweede meting wordt uitgevoerd en besproken en acties worden afgestemd. Er wordt afgesproken hoe de ontwikkeling geborgd wordt.

6. Follow up
Follow up wordt ingepland met periodieke doelgerichte intervisie. Dit wordt begeleid door de teamleden zelf. Intervisie coaching kan ook als aparte dienst worden afgenomen.

Resultaat van de teamcoaching?

 • Het team acteert als een high performing team
 • Het Rolemodel van het team is helder en er wordt voorbeeldgedrag vertoond
 • Er wordt systematischer, specifieker en sneller gestuurd naar gewenste teamresultaten
 • Onderling vertrouwen is gegroeid
 • Medewerkers betrokkenheid van de teamleden is meetbaar vergroot
 • Waarden van de organisatie zijn vertaald in stimulerende en blokkerende normen
 • Missie en visie van het team zijn helder en er wordt op gestuurd
 • Gewenst gedrag is opgenomen in de reguliere HR instrumenten (beoordelingscriteria etc.)
 • Het probleemoplossend vermogen van de teamleden is meetbaar gegroeid door gebruik te maken van de 7 schillen van Authentiek Leiderschap

15 minuten call: laat je adviseren hoe jouw team kan uitgroeien tot een high performing team: 035-621 97 99