Individuele Coaching/Sparren – Aanpak

De aanpak (individuele coaching)

Terwijl sparring geen vaste structuur heeft, behalve periodiek een gesprek inplannen, heeft coaching een aantal stappen. Ook hier geldt dat aanpassingen mogelijk zijn:

 

1. Telefonische intake

We checken of wij de geschikte partij voor jou zijn. We leggen de condities uit en stellen tijdens het gesprek een coach en een programma voor.

2. Intake

– Het coachdoel wordt haarfijn gedefinieerd

– Er wordt besproken welke sparringspartners ingezet kunnen worden. Om een goed beeld over je te krijgen worden er indien gewenst drie gesprekken gevoerd met sparringspartners. Dit kunnen leidinggevenden zijn, collega’s, direct reports, partners thuis, etc. Aan hen wordt gevraagd waar zij jouw talenten, passie en groeipotentieel zien. Als de opdrachtgever jouw leidinggevende is, wordt deze sowieso betrokken bij de intakes. Voor de intake geldt ‘no cure, no pay’.

3. Maken Ego Scan

Een Ego Scan geeft kristal helder weer welke onbewuste positioneringstechnieken je gebruikt. De Ego’s kunnen groei stimuleren, maar helaas ook blokkeren. (zie Ego’s)

4. Gemiddeld 4 coachingsgesprekken

Het uiteindelijke doel is het oplossen van je coachvraag. Daarnaast (her)ontdek en leef je meer vanuit je authenticiteit. We geven je niet alleen de vis, maar ook de hengel om in de toekomst problemen effectiever aan te pakken.

5. Eventuele afronding samen met leidinggevende

De leidinggevende en de sparringspartners kunnen gedurende het traject benaderd worden om de voortgang te checken. Dit gebeurt alleen als jij dit aangeeft. Indien de leidinggevende de opdrachtgever is, zal er in ieder geval een concrete evaluatie plaatsvinden. De coach zal echter niets evalueren wat vertrouwelijk van aard is. Confidentialiteit is natuurlijk 100%. We rapporteren dus niet. We laten jou als de coachee evalueren.

6. Na 6 maanden borgingscoaching

Zijn de ontwikkelingen duurzaam? Dit wordt gecheckt door na 6 maanden een laatste gesprek in te plannen.

minder