Is de bankierseed een onmogelijke belofte?

De wetgever heeft de bankierseed sinds kort uitgebreid naar bijna alle medewerkers van Nederlandse banken en daarmee hun zorgplicht wettelijk verankerd. Deze poging om het consumentenvertrouwen in banken te herstellen lijkt echter te botsen met het commerciële belang van die instellingen.

Bij de invoering spelen verschillende angst- en creatiedrijfveren van enerzijds de wetgever en anderzijds de bank en haar medewerkers op. De bank moet haar medewerkers helpen bij het maken van keuzes en die angsten weg te nemen, waardoor de creatiedrijfveer leidend blijft.

De issue is niet de gedragsregels van de bankierseed

De gedragsregels in de bankierseed, zoals de belofte om zaken altijd zorgvuldig en integer te behandelen, brengen medewerkers in een dilemma. Er is een spanningsveld om deze belofte te schenden, Want wanneer is iets goed voor de klant en wanneer voor de bank? En bovenal: kan dit samengaan?

Bij de discussies over de interpretatie van de gedragsregels is de opbrengst voor een individuele medewerker een belangrijke afweging. Haal ik mijn KPI’s en krijg ik mijn (financiële) beloning of handel ik altijd integer? En wat gebeurt er als ik het klantbelang voorop stel en daardoor een keuze maak die minder goed is voor de bank? Wat zijn de consequenties als ik mogelijk mijn KPI niet haal en word ontslagen?

De issue is dus niet dat men niet aan de gedragsregels wil voldoen, het gaat om de spanning die dit oplevert voor het individu en de realiteit  waarbinnen hij of zij werkt. Als bankmedewerker heb je verschillende belangen te dienen, welke keuze maak jij?

Ken de afwegingen en kies bewust

Het mooie van de verschillende afwegingen die worden gemaakt bij het wel of niet integer handelen is dat zij beide te maken hebben met creatie. De drijfveer achter de invoering van de algemene eed is namelijk het vertrouwen van de consument herstellen en die van de bankier om een bijdrage te leveren aan het commerciële welzijn van de bank. De moraal van het verhaal: Ken de afwegingen, bespreek ze binnen de bank en kies bewust.

Karin Zwanikken is partner bij Authentiek Leiderschap.