Change management: met 3 tips van angst naar enthousiasme

Je hebt het voor elkaar gekregen. Een nieuwe bedrijfsstrategie. Authentieke kernwaarden. Het staat prachtig – op papier. Toch krijg je het in je organisatie niet van de grond. Waarom komen je mensen niet in beweging? Zien ze de noodzaak dan niet?

Zeker wel. Maar ze kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij behandelen 3 angsten die we veel tegenkomen in bedrijven en vertellen hoe je ze als leider effectief kunt managen.

Hoge bomen waaien het eerst om

‘Resultaatgericht werken is mooi. Maar wat als ik beter presteer? Krijg ik dan volgend jaar nog hogere targets? De werkdruk ligt al zo hoog .’

Ons advies: keur de angst niet af, maar maak haar bespreekbaar. Nee, we verhogen de targets niet automatisch. Wel belonen we je als je met je team beter presteert.

Samenwerken verzwakt mijn positie

‘Intensiever samenwerken maakt de bedrijfsvoering efficiënter. Maar samenwerken kan ten koste gaan van mijn persoonlijke KPI’s en mijn persoonlijk succes en aanzien ondermijnen.’

Ons advies: waak ervoor dat individuele targets niet strijdig zijn met organisatiedoelen. Heeft iemand een goede reden om zijn belang voorop te stellen? Onderhandel dan fair. Een offer brengen, vraagt soms om compensatie.

Wat als ik het fout heb?

‘Innovatieve ideeën te over. Maar misschien zijn ze eerder geopperd en bleken ze onuitvoerbaar. Of keurt de directie mijn plannen af omdat ze te kostbaar zijn.’

Ons advies: motiveer en beloon mensen om zich uit te spreken, hoe vreemd en onuitvoerbaar het idee ook. Benoem expliciet dát mensen zich mogen uiten. Maak ook lijnen naar besluitvorming kort, zodat een idee snel uitgroeit tot een concreet project.

Benoem, onderneem en beloon

Samengevat:
Benoem de angst en keur deze niet af; hij mag er zijn
Onderneem gerichte actie om angst te pareren
Beloon als vervolgens gewenst gedrag wordt vertoond; de inspanning is zelfs belangrijker dan het resultaat

Deel je ervaringen

Deel met je medewerkers wanneer jij als leider bewust een stap buiten je comfortzone zetten. Vertel wat je moest overwinnen en wat het je opleverde. Vertel ook waar het niet lukte. Het loont als je voorbeeldgedrag vertoont. Je moedigt je managers daarmee aan dezelfde stap te maken.
Keur angst nooit af! Hij is reëel en mag er zijn. Help je mensen hun angst te overwinnen? Dan zal je bedrijf daarvan profiteren.

Wil je verder praten over dit onderwerp? Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze aanpak om ook in jouw organisatie effectief gedragsverandering te realiseren.

Kijk voor onze aanpak bij organisatie ontwikkeling.