Angst is een goede raadgever!

Angst. Een gevoel dat vaak wordt gezien als zwak en slecht. De algemene opvatting is nog steeds dat angst een slechte raadgever is. Jammer, omdat veel ontwikkelingen vertragen of stoppen, als angst niet kan worden benoemd. Terwijl angst juist positieve zaken dient. Zo voorkomt angst roekeloosheid: je stelt een verlangen veilig. Vanuit dat oogpunt is angst juist een goede raadgever waar veel leiders hun voordeel mee kunnen doen.

Een pleidooi over hoe je angst positief kan benutten

“Hé, een bananenschil. Ik loop er even omheen, anders glijd ik uit.” Als mens denken en associëren we altijd op basis van ingeschatte consequenties: wat betekent het voor mij wat ik waarneem? Hieruit volgen twee drijfveren: Angst en Creatie. Je handelt vanuit de angstdrijfveer als je een negatieve consequentie wilt voorkomen. Angst is dus niet hetzelfde als ‘bang’. Je bent niet bang voor de bananenschil, je wilt slechts uitglijden voorkomen. Angst dient in dit geval dat je gezond blijft en niet roekeloos met je lichaam omgaat. De tegenhanger van angst is de creatiedrijfveer, waarbij je handelt vanuit een verlangen naar een bepaalde consequentie. Dat kan zowel een kop koffie zijn, als bijvoorbeeld een high performing team te willen bouwen .

Welke drie grootste angsten drijven ons continu?

Je wilt voorkomen dat je doodgaat en dat je pijn lijdt. Dus laat je die auto van rechts liever voorgaan. Een andere angst is dat je niet uit de kudde wilt worden gestoten. Sociaal verkeer is daarom heel belangrijk. Angst heeft in feite een dienend aspect, die zorgt dat je niet roekeloos met anderen en relaties omgaat. Dus ook bij de creatiedrijfveer is het nodig om angst te voelen. Stel je maar eens voor dat je een verlangen hebt, en geen angst voelt, dan heb je de neiging om onbezonnen en onvoorzichtig te worden.

Angst zet een team sneller in beweging

Misschien wil je jouw team sneller in beweging krijgen? Als je goed oplet zie je dat angst sneller werkt dan creatie. Het verhoogt het gevoel van urgentie. Dat is de reden waarom leiders de angst voor naderend onheil zo vaak (onbewust) inzetten. Alleen angst vreet energie, dus dat mag ook niet te lang duren. Sterker, te lang in angst lokt zelfs uit dat er een negatieve self-fulfilling prophecy ontstaat. Leiders moeten dus zorgvuldig met angst omgaan.

Positieve energie

Leiders moeten ook het dienend aspect van angst kunnen aangeven. ‘Beste teamleden, de angst die we voelen is slechts ter voorkoming dat we roekeloos met onze dromen omgaan. Laten we kijken hoe we angst de juiste plek geven…’. Leiders dienen de gewenste creatie te kunnen benoemen die door angst moet worden veiliggesteld. Vanuit creatie komt er juist meer positieve energie vrij; het verbindt mensen om samen iets moois te creëren.

Angst kan blokkeren

In organisaties speelt met name de angst om uit de groep te worden gegooid, of om je aanzien te verliezen. Dood en pijn zijn al eeuwen geen leiderschapsinstrumenten meer ;-). De angst om uit de kudde te worden gestoten, zorgt ervoor dat we ons niet asociaal gedragen. Dat is mooi. Tegelijkertijd kan deze angst ervoor zorgen dat iemand zich niet durft uit te spreken en geen feedback geeft. “Ik stel mijn ideeën om iets te veranderen maar niet voor. Laat maar zitten, ik zeg even niets.” Terwijl je misschien fantastische ideeën had. In die situatie blokkeert ‘de angst voor afkeuring’ en verdwijnen zaken onuitgesproken onder de tafel. Pas als het veilig wordt om angst als een gewoon en waardevol systeem te zien, kun je het bespreekbaar maken. Angst ontkennen is onzin. Ziehier de rol van de leider: Maak het veilig, keur angst niet af en omarm het delen!

Conclusie?

Angst is een goede raadgever. Creëer veiligheid om angst te mogen benoemen en leg mensen uit dat angst ervoor zorgt dat we niet roekeloos met onze verlangens omgaan.

PS: Wil je meer weten over onze filosofie? Klik hier.