Adviserende leiders werken contraproductief, stop daarom met “Als ik jou was zou ik…..”

Terwijl ik tijdens een coaching sessie mijn cliënte advies gaf, zag ik dat ze in de lach schoot. ,,Zie ik daar nou een Paternalist opduiken?”, zei ze terecht tegen me. Vlak na de uitleg van haar Ego Scan adviseerde ik haar hoe ze met slachtoffergedrag van haar medewerkers om moest gaan. Mijn ego wilde zo graag nodig zijn, dat ik volledig vergat dat ze zelf ook nog kon nadenken. Terwijl mijn missie juist is mensen uit te dagen om hun (eigen)wijsheid aan te boren. De praktijk was dus anders, ik trapte er met open ogen in.

Hoe vertrouwen groeit tussen leiders en medewerkers

Soms zie ik leiders in dezelfde valkuil lopen als waar ik in viel. Vanuit de positieve intentie hun medewerkers te helpen, adviseren ze op inhoud: “Als ik jou was zou ik…”. Of ze maken het nog bonter en nemen het over: “Laat mij die klant maar even bellen dan…”.

Waar zit de toegevoegde waarde van een leider?

In mijn coachpraktijk praat ik vaak met leiders over de vraag welke impact zij willen maken. Die vraag komt voort uit de groei die ze zelf hebben doorgemaakt. Naarmate ze carrière maken, vinden ze hun toegevoegde waarde steeds minder in de inhoud van hun vroegere werk. Dat riep bij één van mijn klanten letterlijk de vraag op: ,,Maar als ik me niet meer met de inhoud bemoei, hoe ben ik dan nog van waarde voor mijn bedrijf?” Het antwoord laat zich raden. De toegevoegde waarde zit steeds meer in richting geven, faciliteren, stimuleren en coachen van medewerkers op persoonlijke groei en het boeken van resultaat.

Afnemend vertrouwen bij de medewerker

Leiders die blijven adviseren op inhoud hebben geen positief effect. Zowel bij medewerkers als de leider zelf neemt op den duur het vertrouwen af. Laten we eerst eens kijken wat er bij de medewerker gebeurt. Die ervaart waarschijnlijk een paar dingen:

  • Hij/zij voelt zich niet uitgedaagd. Nog voordat de eigen ideeën kunnen worden getoetst is er al advies over de beste oplossing
  • Er is geen erkenning voor de denkrichting
  • Sterker nog, die is waarschijnlijk niet goed genoeg, want de leider komt al met een oplossing
  • Het vertrouwen in de leider als coach neemt af, word ik wel voor vol aangezien?

Afnemend vertrouwen bij de leider

Bij de leider gebeurt iets soortgelijks:

  • Er ontstaat twijfel aan het vertrouwen in de medewerker, omdat de leidinggevende denkt het zelf te moeten oplossen/zelf de oplossing moet bedenken
  • De leider gaat ook twijfelen aan zichzelf. Ben ik eigenlijk wel goed in dat richting geven en coachen? Doe ik het niet veel liever zelf?

Afnemend vertrouwen in elkaar als team

Zo zie je dat het vertrouwen in de ander en in jezelf krimpt. Maar er gebeurt nog iets. Het vertrouwen in elkaar als team neemt af. Hierdoor loopt de samenwerking op den duur steeds stroever en komt men steeds dieper in het beschreven patroon terecht: een leider die adviseert en overneemt – een medewerker die zich niet gehoord voelt en afwachtend wordt etc.

Doorbreek het patroon

Stel je eens voor dat je dit patroon weet te doorbreken. Je medewerker komt bij je met een probleem. Je weet je eerste neiging om meteen met een oplossing te komen te onderdrukken en stelt jezelf de vraag: “Oké, als ik mijn missie leidend laat zijn en vertrouwen heb in deze medewerker, wat doe ik dan?” Tien tegen één dat je niet in de oplossing schiet. Je stimuleert de medewerker het probleem van meerdere kanten te bekijken. Vanuit die perspectieven daag je hem/haar uit om ideeën en oplossingen nog eens tegen het licht te houden en zo nodig nog meer te bedenken. Je vraagt ook wat ervoor nodig is om een richting te kiezen en die ook daadwerkelijk uit te voeren. Tot slot vraag je welke concrete hulp je medewerker van jou nodig heeft.

Wat gebeurt er met het vertrouwen na deze interventie?

Mijn klanten die dit hebben geprobeerd en volgehouden, hebben het met hun medewerkers geëvalueerd. Het blijkt dat uiteindelijk op alle fronten het vertrouwen groeit:

• Vertrouwen in jezelf
• Vertrouwen in de ander
• Vertrouwen in elkaar

PS: Hoe heerlijk is het als het onderlinge vertrouwen zo groot is, dat je elkaar zonder omwegen op doorgeschoten Ego gedrag mag wijzen?!

Wil je meer weten over het vergroten van vertrouwen? Neem dan contact op met Authentiek Leiderschap op 035-6219799 of mail info@authentiekleiderschap.nl. Een adviseur neemt sowieso contact met je op.

Richard de Jong is adviseur, partner en coach bij Authentiek Leiderschap.