4 tips voor succesvolle interculturele communicatie

Internationaal zaken doen klinkt exotisch, maar de realiteit is meestal weerbarstiger. Vaak is er onbegrip. In een vreemde omgeving is ander gedrag geaccepteerd, gebaseerd op waarden die niet de jouwe zijn. Hoe zorg je er nou voor dat er niet te snel wordt geoordeeld en dat men open blijft staan voor dialoog, zodat de deal of de samenwerking wel prettig verloopt?

Laat iemand in zijn norm, in plaats van in zijn waarde
Om te beginnen zou je moeten nagaan of je dezelfde kernwaarden hebt. En of iedereen het eens is met de vertaling van deze waarden. Neem bijvoorbeeld betrouwbaarheid. Een waarde die bestaat in elke cultuur, maar die meestal anders wordt ingevuld. Ingewikkeld? Nee hoor, hierbij een voorbeeld dat iedereen meteen herkent.

Onbetrouwbare types?
Wij Nederlanders vinden anderen betrouwbaar als ze een dienst op de afgesproken tijd leveren: dinsdagochtend elf uur. Maar in Italië is de exacte tijd van levering niet zo belangrijk. En in nog andere culturen is het voldoende als iemand zegt dat het goed komt. Nederlanders oordelen dan al snel: ,,Wat een onbetrouwbare types!” Terwijl de ander zichzelf als volkomen betrouwbaar ziet: ,,Ik heb toch gezegd dat het goed komt?” Kortom: verschillende culturen met dezelfde waarden, maar andere normen.

1) Vertaal de waarde in verschillende normen
Culturele conflicten worden vaak uitgevochten op kernwaarden, terwijl het schuurt op de normen, de do’s and dont’s. De waarden zijn hetzelfde, maar de manier waarop we er uitvoering aan geven verschilt. Probeer de waarden daarom te vertalen in verschillende normen. Zo is onze Nederlandse directheid, waar wij zelf zo trots op zijn, voor anderen een onbeschofte manier van elkaar aanspreken. Er is een groot verschil in vertellen wat je denkt en het doorgeven van de boodschap, zonder te zeggen wat je denkt.

2) Begrijp de norm en accepteer
Zo’n verschillende overtuiging kan enerzijds leiden tot een cultuurclash, omdat het voor de ander te schokkend is. Anderzijds kan het een norm worden die gaandeweg wordt geaccepteerd, omdat we dat met elkaar zo hebben afgesproken. Het is dan ook belangrijk de verschillende normen te proberen te begrijpen. Er is namelijk geen goed of fout. Onze directheid is misschien ook wel lomp!

3) Onze cultuur is één van de vele
Is het mogelijk een norm te vinden waar we ons beide goed bij voelen? Misschien zijn sommige manieren van zakendoen niet volgens onze norm, maar hoe erg is het om jouw norm los te laten? Natuurlijk is het moeilijk te accepteren dat onze eigen cultuur er één is van de vele, maar het is echt mogelijk een gevoel te ontwikkelen voor een andere cultuur.

4) Wees nieuwsgierig, zonder oordeel
Spreek binnen de internationale samenstelling normen af waar iedereen zich aan wil houden. Als deelnemer van deze organisatie zou je de waarden en normen van het bedrijf moeten accepteren. Is het moeilijk je hiermee te vereenzelvigen? Ga dan weg of toon aan dat een andere manier van werken beter is.
Zodra je stilstaat bij het verschil in normen, begin je de nuance te voelen. Als je uitdraagt aan de ander dat je hem of haar echt wilt begrijpen, zonder oordeel en vrij van normen, dan druk je uit dat je de onderlinge relatie belangrijk vindt. Je toont respect door onderzoekend bezig te zijn, en je af te vragen waar het soms mis zou kunnen gaan. Als je nieuwsgierig en oprecht bent naar de ander verloopt de samenwerking een stuk prettiger.

Vanuit de Authentiek leiderschap filosofie delen we onze internationale ervaringen. Heb je interesse in internationale cultuurontwikkeling? Neem dan contact op met Authentiek Leiderschap